Nagyrédei Szent Imre Általános Iskola

A Nagyrédei Szent Imre Általános Iskola a falu védőszentjének, Szent Imrének nevét viseli. Szellemiségében fontos a tudás, az ismeretek bővítése, az egymás iránti tisztelet, az elkötelezettség. Névadónkra minden év őszén, Imre napkor ünnepi műsorral emlékezünk. Első osztályosaink ekkor kapják meg nyolcadikosainktól iskolánk jelvényét, melyet jeles alkalmakkor viselnek tanulóink.

A tanítás két épületben zajlik. A főépületben vannak a felső tagozatos diákok, a zeneterem, az informatika terem, a fejlesztőterem, az iskolai és községi könyvtár. A kisebb épületben tanulnak az alsó tagozatos diákok és a napközisek, itt található az ebédlő, a kémia szertár, a játszószoba is.

Iskolánk a Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola telephelye, s ennek keretében gitár, zongora, furulya, fuvola, klarinét zeneiskolai oktatás színesíti a mindennapokat.
Az itt szerzett tudásról minden évben színvonalas hangversenyeken adnak bizonyságot a zeneiskolás növendékek karácsonykor, a tanév végén, illetve az ünnepségeken.

Iskolánkban második évfolyamtól tanulnak angolt a diákok, negyedik évfolyamtól pedig emelt óraszámban folyik az oktatás. Szakkörök, Junior nyelvvizsga, alapfokú és középfokú nyelvvizsga felkészítő foglalkozásokon, versenyelőkészítőkön vehetnek részt a diákok.

A természeti környezet, az élővilág megismerése, tisztelete vezetett oda, hogy Madárbarát iskola lettünk. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos életmód kialakítására, az újrahasznosításra, így minden évben papírgyűjtést, ruhagyűjtést szervezünk, folyamatosan gyűjtjük a használt olajat, az elemeket. A tanulókkal kirándulni járunk a Mátrába, az alsósok biciklitúrát szerveznek a település külterületén, a felsősök a Velencei-tó körül bicikliznek minden évben. Emellett nemcsak a falu szemétszedő akcióihoz csatlakozunk, hanem saját hulladékgyűjtést is szervezünk a diákokkal, illetve társultunk egy országos környezetvédelmi akcióhoz, a „Fogadj örökbe egy partszakaszt!”-hoz is. Tervezzük az osztályok saját magaságyásának megvalósítását, fűszernövénykertet alakítottunk ki, tavasszal virágültetést szervezünk a diákokkal.

A tanév során élénk, színvonalas sportélet zajlik. Diákjaink a következő sportversenyeken mérettetik meg magukat: Szent Imre atlétika verseny, Diákolimpiai rendezvények (labdarúgás, kézilabda, röplabda, atlétika), Bozsik Intézményi Program Labdarúgás fordulói, melyekre nagy létszámmal látogatnak el a térség iskoláiból is. Hagyományőrző céllal minden évben megrendezzük a Pulya Palóc Olimpiát, amelyre a térség iskoláiból érkeznek csapatok az ügyességi versenyekre. Intézményünk csatlakozott az Aktív Iskola Programhoz is. Negyedik osztályos diákjaink minden évben a Hatvani Tankerületi Központ jóvoltából úszásoktatáson vehetnek részt.

Tanulóink egy-egy év során számtalan országos és kerületi tanulmányi és sport versenyen mérik össze tudásukat más iskolák diákjaival. E versenyeken való megmérettetés és a levelezős tanulmányi versenyek is mindig szép eredménnyel zárulnak.

Intézményünk házi versenyeket is szervez: Észbontó matematikaverseny, Költészet napi versmondó verseny, Angol szövegértési verseny, Sportversenyek.

Iskolánkban a Diákönkormányzat képviselői rendszeresen tartanak megbeszélést és a tanév során különféle izgalmas programokat szerveznek, például: Gyereknap, adománygyűjtések, Állatok világnapja kiállítás, Adventi vásár, Küldj egy szaloncukrot!, Mikulásfutás.

Iskolánk online újsága, a Becsengettek Sulihírek 2018 óta működik és ad hírt az intézményben zajló eseményekről, sporttevékenységről, versenyeredményekről, kulturális programokról.

A délutáni, szabadidős foglalkozások is változatosak. Működő szakköreinken nagy számmal vesznek részt tanulóink: énekkar, labdarúgás, kézilabda, lánytorna, újságíró szakkör, angol szakkör, természetjáró szakkör, felvételi előkészítő, angol nyelvvizsga előkészítő.

A tanév során állandó ünnepi műsorainkkal tesszük színessé iskolánk kulturális életét. Október 23-án és március 15-én a községi ünnepséggel egybekötve, emellett karácsonykor, farsangkor, tanévnyitón, tanévzárón, ballagás alkalmával gyönyörködhetnek a szülők, barátok, ismerősök tanulóink tehetségében, énekkaros és zeneiskolás diákjaink előadásaiban.

Állandó rendezvényünk minden év őszén a Jótékonysági Bál, melynek szervezését, lebonyolítását a Szülői Munkaközösség végzi. Áldozatos munkájuk eredményeként minden évben jelentős támogatást nyújtanak ezzel iskolánk alapítványának, a Nagyrédei Iskolás Gyermekekért Alapítványnak.

Tanulóink a tanév végén osztálykirándulások keretében látogatnak el az ország szebbnél szebb helyeire, de állandó táboraink is nagy érdeklődésre tartanak számot. Télen Lengyelországban síelhetnek, évközben a Velencei-tavat tekerik körbe a felső tagozatosok, nyáron az iskola által szervezett táborokban (zarándoktábor, turisztikai tábor) vehetnek részt.

Tanév közben is rengeteg program várja a tanulókat: pályaorientációs nap, Mikulás futás, adventi vásár, karácsonyi teaház, adventi verses kalendárium, közös fadíszítés, adventi gyertyagyújtás, farsangi bál, iskolanyitogató a leendő első osztályosoknak, játékos teadélutánok osztályszinten, tavaszi bál, gyereknap (vetélkedők, játékos programok, akadályverseny – falutúra, finomságok), Pulya-palóc olimpia, búcsúzó 8. osztályosok faültetése, erdei iskolai programok. Emellett kulturális programokat is szervezünk, így évente többször juthatnak el színházba, bábszínházba, cirkuszba, moziba, különböző kiállításokra a gyerekek, illetve a Lázár Ervin program által minden évfolyam részt vehet ingyenes kulturális előadásokon.

Iskolánk pedagógusai évek óta részt vesznek az Erasmus+ tanártovábbképzésen, a 2023-ban megnyert pályázatnak köszönhetően már a diákmobilitásokhoz is csatlakozhatnak nyolcadikos diákjaink. A Határtalanul pályázatnak köszönhetően 2013 óta szervezünk a hetedik évfolyamosok számára többnapos erdélyi utat.

Gyermekeink jelentős többsége hitoktatásban részesül. Nagy gonddal készülnek az elsőáldozásra, a bérmálkozásra, s szívesen elevenítenek fel régi hagyományokat is, így a betlehemezést, mellyel évről évre végigjárják a falut. Minden hónapban diákmisével várják a hittanos tanulókat, ahol az énekkarosak és a zeneiskolás diákok is részt vesznek, nyáron pedig tábort szerveznek a hittanos gyerekeknek.

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni.
A pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő nemzedéknek.