EFOP-3.3.5-17-2017-00070 „Csodaszarvas”

Korszerű közösségi programok a Hatvani Tankerületi Központ intézményeiben

2019. június 17-21.

2019. június 24-28.

A közösségi programok egyik központi témája az állatmesék világa volt,  melynek segítségével pontosabban megismerhették a tanulók az emberi természetet, emberi tulajdonságokat, viselkedési mintákat. A meséken keresztül megtapasztalhatták a különböző döntések hatásait és következményeit. Mindez azonban az állatok és az állatmesék feldolgozása során történt meg, játékosan és kötetlenül. A foglalkozások összeállításakor célunk egyrészt az volt, hogy a tevékenységek lehetőleg egyforma mértékben tartalmazzanak új tudáselemeket és élményt is, másrészt pedig az, hogy a résztvevő gyerekek minél több művészeti ágban és helyzetben tapasztalják meg az alkotás élményét. Fontosnak tartjuk, hogy a művészet fogalmai a felszabadult, kreatív alkotás élményével, az önálló gondolkodással és a közösségi léttel kapcsolódjanak össze. A művészet nem kiváltság, hanem egyfajta szemlélet, összekötő kapocs, amelyhez elsősorban meg kell tanulni befogadni is. A heti terv-elemek változatos tevékenységeket tartalmaztak: drámajátékok, játékok, vizuális alkotások, szövegalkotás, zenehallgatás, kimozdulás egy állatkertbe vagy gazdaságba. A hét egy, a gyerekek alkotásait bemutató kiállítással zárult.

Hajsz Renáta

2019.11.01 Hatvani Tankerületi Központ

PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY
KORSZERŰ KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

A Hatvani Tankerületi Központ 125,1 millió forint támogatást nyert „Korszerű közösségi programok a Hatvani Tankerületi Központ intézményeiben” című pályázatával. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg.
A projektben a Hatvani Tankerület 17 intézményének 19 telephelyén valósultak meg informális közösségi programok.
A pályázat megvalósításának időszaka: 2018. 06. 01- 2019. 11. 01.
A pályázat fő célja informális és nem formális módszertani fejlesztés pilot rendszerben történő tesztelése, melynek során az Oktatási Hivatallal szoros együttműködésben dolgoztak a pedagógusok. A tematikus tanulási alkalmak megvalósítására 2018 és 2019 júniusának harmadik és negyedik hetében került sor, napközis és bentlakásos formában, összesen 3079 tanuló részvételével. A szakmai tapasztalatok beépítésre kerültek az intézmények pedagógiai programjába is, így a jövőben is hasznosulni fognak, hozzájárulva az alap- és kulcskompetenciák, a problémamegoldás, és az egészségtudatos magatartás formálásához.
A megvalósult képzések hozzájárulnak a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztéséhez, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezéséhez; összhangban az új tantervi-tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel. A programok támogatják az integrált oktatás megvalósulását a köznevelésben; erősítik a non-formális és informális keretek közötti, nyitott nevelésitanulási környezetben megvalósuló módszertanok szélesebb körű elterjedését.


A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu./hatvan oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Horváth Márta
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.hu