EFOP-3.2.4-16-2016-00001

Digitális kompetencia fejlesztése

Projekt alapadatok:

Projekt megnevezése: Digitális kompetencia fejlesztése
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.4-16-2016-00001
Megítélt támogatás: 48,28 Mrd Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás időtartama: 2017.01.01. – 2023.12.15.
Kedvezményezett neve: Klebelsberg Központ és Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség konzorciuma

Az EFOP 3.2.4 kiemelt projekttel szembeni fő elvárás, hogy járuljon hozzá a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésével, az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítéséhez, valamint a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához. Ezen átfogó cél teljesüléséhez szükség van a köznevelési rendszeren belül egy szemléletében új pedagógiai kultúrát tükröző tartalmi, módszertani megújulásra. Ez a váltás azonban nem képzelhető el a köznevelés folyamatainak IKT-alapú újraszervezése, és a digitális oktatás napi gyakorlattá válása nélkül. A digitális oktatás elterjesztése jelentősen javítja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, a területi és társadalmi hátrányok kiegyenlítődését, ezáltal hatékonyan képes hozzájárulni a társadalmi integrációhoz és a gazdasági versenyképesség erősítéséhez. Ahhoz, hogy az eddigi és a jövőbeni IKT fejlesztések minél nagyobb hatásfokkal hasznosuljanak, és ezzel összefüggésben a tanulók digitális kompetenciái fejlődjenek, szükség van a pedagógusok tanórai és tanórán kívüli IKT eszközhasználatával összefüggő gyakorlatának megújulására. Ösztönözni kell az IKT eszközök használatát, hogy a köznevelési intézményekben rendelkezésére álló eszközök, módszertani tudás és digitális tartalom a diákok számára is elérhetővé váljanak. Annak érdekében, hogy a köznevelés rendszere képes legyen megerősíteni azokat az IKT alapkészségeket, amelyek az élethosszig tartó tanulás, valamint ezzel összefüggésben a munkaerőpiac számára is kiemelt fontosságúak, szükség van az intézmények és a pedagógusok megerősítésére is ezen a területen. A projekt a módszertani megerősítés mellett biztosítja a pedagógusok informatikai eszközökkel történő ellátását is.

A projekt célja:

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához és a munkaerőpiacon/felsőoktatásban/egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítéséhez a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításának támogatásán keresztül.